Hvorfor TML

TML giver dig en forståelsesramme og en værktøjskasse, der gør dig i stand til:  

  • at forstå og benytte de vigtigste teorier og metoder, der anvendes til at analysere og lede virksomheders miljø- og arbejdsmiljøproblemer
  • at sætte miljø og arbejdsmiljø på dagsordnen at navigere og samarbejde i organisationer og netværk
  • at indgå i netværk af kolleger fra mange andre sektorer til uformel sparring om praktisk løsning af miljø- og arbejdsmiljøproblemer
  • at lede og koordinere teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser med fokus på miljø og arbejdsmiljø
  • at analysere samspillet mellem myndigheder og virksomheder og blive bedre til selv
  • at navigere på denne arena at opstille miljøhandlingsplaner og indføre miljø- og arbejdsmiljøledelse
  • at kende til grundlæggende metoder indenfor miljø og arbejdsmiljø kortlægning, analyse og forebyggelse
  • at være en aktiv spiller i udviklingen og tilpasningen af den offentlige miljø- og arbejdsmiljøforvaltning

I menuen lige oven for kan du læse mere om hvad tidligere studerende har sagt om TML, og du kan læse mere om MEM-netværket, som du vil blive del af ved at vælge at tage en master i miljø- og arbejdsmiljøledelse.

Karrieremuligheder

TML - Master i Miljø- og Arbejdsmiljøledelse er rettet mod at efteruddanne teknisk og naturvidenskabeligt uddannede personer, således at de bliver i stand til at deltage i ledelse og styring af miljøarbejde, omfattende både ydre miljø og arbejdsmiljø, i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen er opbygget således, at generelle ledelsesprincipper og styringsværktøjer integreres med specifikke miljøstyringsmæssige discipliner. Det er tillige et selvstændigt formål med uddannelsen at danne grundlag for etablering af faglige netværk mellem deltagerne.  

Offentlige ansættelsessteder kan fx være ministerier, styrelser, tekniske skoler, tekniske forvaltninger samt HR afdelinger i kommuner og regioner, arbejdstilsynet, miljøcentre, miljøkontrolenheder og offentlige forsyningsvirksomheder.

Inden for det private erhvervsliv vil der typisk være tale om produktions- og planlægningsfunktioner, produkt- og procesudviklingsfunktioner samt arbejdsmiljø, miljø og kontrolfunktioner i både store, mellemstore og små virksomheder. Hertil kommer rådgivende virksomheder inden for miljø og arbejdsmiljø samt interesseorgani-sationer.

 

.