Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg tage et enkelt semester på TML uden at binde mig for resten af uddannelsen?

Hvis der er ledige pladser på et hold, kan man godt tage et enkelt semester og få et kursusbevis for dette semester. Men ved optagelse på et nyt hold prioriteres ansøgere til hele forløbet over ansøgere, der kun ønsker at tage et enkelt semester. De tre første semestre kan tages uafhængigt af hinanden, men for at tage 4. semester, som er afgangsprojektet, skal de øvrige tre semestre være bestået.

Hvor stort er holdet?

Der optages mellem 20-25 (maksimalt 32) studerende på et hold. Projektarbejdet foregår i grupper på 2-6 deltagere.

Hvor stor er arbejdsbelastningen?

De fleste studerende følger uddannelsen ved siden af deres arbejde. Derfor er det vigtigt at familie og arbejdsplads er indforstået med den ekstra arbejdsbelastning.

Arbejdsindsatsen er fleksibel og kan variere. Der er tale om en arbejdsindsats på ca. 400 timer pr. semester: I løbet af de første tre semestre går 16 hele dage til den skemalagte undervisning; 9 undervisningsdage på DTU, 5 dage til projektarbejde i en virksomhed og semestrets 2 sidste dage er dedikeret eksamen og evaluering. Resten af tiden benyttes til forberedelse, hjemmeopgaver og udarbejdelse af semesterets projektarbejde. I løbet af fjerde semester anvendes alle ca. 400 timer til udarbejdelse afgangsprojekt individuelt eller i grupper af 2 studerende.

Hvordan integreres teori og praksis?

På alle semestre indgår projekter, hvor der arbejdes med konkrete problemstillinger fra deltagernes arbejdspladser. Deltagernes praksisviden og kompetencer integreres i forhold til den teoretiske undervisning gennem fælles projekter. Her sætter de forskellige uddannelsesmæssige baggrunde problemstillingen i forskellige perspektiver, hvilket styrker det fælles projekt. Igennem projekterne er der mulighed for at fordybe sig i enten miljø eller arbejdsmiljø - eller integrationen af disse.

Brug din læring i din hverdag og omsæt den direkte til praksis.

Hvorfor er TML relevant for mig?

Der er en stigende efterspørgsel på ledere, der har en et helhedssyn på miljø- og arbejdsmiljøledelse, eftersom mange virksomheder i dag integrerer miljø- og arbejdsmiljøarbejdet i ét ledelsessystem. Ledelseselementet underbygges af et helt semester med forandringsledelse.

Foregår undervisningen på dansk?

Undervisning og opgaveskrivning foregår på dansk – enkelte tekster til og i undervisningen kan dog forekomme på engelsk