Studiets indhold

Masteruddannelsen i miljø- og arbejdsmiljøledelse henvender sig til miljø- og arbejdsmiljømedarbejdere med en relevant faglig baggrund. På TML opnår deltagerne kompetencer i at lede, koordinere og rådgive om miljø- og arbejdsmiljøarbejde i private og offentlige virksomheder. 

 

TML uddannelsen er et sammenhængende forløb, der er organiseret som et deltidsstudie fordelt på fire semestre. Den effektive studietid er ét årsværk og uddannelsen er tilrettelagt, så den kan kombineres med fuldtidsarbejde. I alle semestre indgår projekter, hvor der arbejdes med konkrete problemstillinger fra deltagernes arbejdspladser.

 

Her finder du TMLs studieplan, hvor du kan orientere dig om såvel fagligt indhold som formelle krav i et samlet dokument. Du kan endvidere linke til den generelle studieordning for masteruddannelser på DTUs overordnede hjemmeside.

Kontakt TML

Email: tml@dtu.dk